Den arbetslöse under kontroll. Rättssäkerhetsaspekter - DiVA

3025

Lagen om arbetslöshetsförsäkring – Wikipedia

En arbetslöshetskassas verksamhet skall omfatta ett visst verksamhetsområde. Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och Lagen om arbetslöshetskassor (LAK) styr villkoren för ersättning från och medlemskap i a-kassa. Vi har som en av Sveriges a-kassor ett uppdrag av staten att betala ut ersättning. Det är riksdag och regering som beslutar hur försäkringen och villkoren ska se ut. Vi måste följa lagarna En arbetslöshetskassa skall vidare för en person som första gången kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om detta skett med stöd av huvudregeln i 12 § första stycket 1 lagen om arbetslöshetsförsäkring, alternativregeln i 12 § första stycket 2 eller med stöd av studerandevillkoret enligt 18 § samma lag. Arbetslöshetsförsäkringens regler finns i lagen och förordningen om arbetslöshetsförsäkring och lagen och förordningen om arbetslöshetskassor.

Lagen om arbetslöshetskassor

  1. Agilt arbetssatt
  2. Agadir argan oil spray

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2009:1438; Förarbeten Rskr. 2009/10:80, Prop. 2009/10:7, Bet. 2009/10:AU3 Omfattning ändr. 21, 87 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:410 ny p. 3; nya 37 a, 48 c, 94 b Genom denna lag upphävs lagen den 23 mars 1934 om riksomfattande arbetslöshetskassor jämte senare ändringar.

De ges ut i en tryckt originalversion och det är den som gäller. Arbetslöshetsförsäkringens regler finns i lagen och förordningen om arbetslöshetsförsäkring och lagen och förordningen om arbetslöshetskassor. Sanktionerna inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen regleras i förordningen om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.

Ds 2005:026 Utökat informationsutbyte mellan

Endast arbetslöshetskassor enligt denna lag får i sin firma använda benämningen arbetslöshetskassa eller förkortningar därav. Om du vill läsa mer om de lagar och regler som styr a-kassans verksamhet: Lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238) Lagen om arbetslöshetskassor (1997:239) Förordningen om arbetslöshetsförsäkring (1997:835) Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen . Bidragsbrottslag (2007:612) Om en arbetslöshetskassa, för vilken arbetslöshetsavgiften beräknas enligt 48 a § tredje stycket lagen om arbetslöshetskassor, finner anledning att särskilt kontrollera om en medlem i kassan varit arbetslös i den mening som avses i 41 a § lagen om arbetslöshetskas sor, får avgiften för den medlemmen Idag är omkring 3,5 miljoner svenskar med i en arbetslöshetskassa.

Kassornas verksamhet - TYJ

Lagen om arbetslöshetskassor

Man är precis som andra a-kassor reglerade av lagen om arbetslöshetskassor samt lagen om arbetslöshetsförsäkring. SMÅA har ungefär 116 000 medlemmar som är småföretagare inom en mängd olika branscher. SFS nr 1997:836 Departement/myndighet Arbetsmarknadsdepartementet A Utfärdad 1997-11-13 Ändring införd t.o.m.

Försäkringen administreras av 25 arbetslöshetskassor. En arbetslöshetskassa ska för en person som har kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om med stöd av vilken bestämmelse i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som personen har kvalificerat sig. Uppgift ska också lämnas om personen utför eller deklarerar deltidsarbete, 1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen ( 1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7 - 14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestäm- melser i denna lag. förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser Föreskrifterna publiceras i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS. Föreskrifterna är rättsligt bindande. De ges ut i en tryckt originalversion och det är den som gäller.
Skadehandläggare trygg hansa

Lagen om arbetslöshetskassor

En arbetslöshetskassas verksamhet skall omfatta ett visst verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde omfattar en viss yrk… 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 34-37 a §§. Lag (2010:445). 2 § Vad som i denna lag sägs om medlemmar i en arbetslöshetskassa skall också tillämpas på dem som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan.

Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 34-37 a §§. Lag (2010:445). 2 § Vad som i denna lag sägs om medlemmar i en arbetslöshetskassa skall också tillämpas på dem som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan. Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7–14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestämmelser i denna lag. 1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen ( 1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7 - 14 §§. Arbetslöshetskassor är föreningar för vilkas bildande och verksamhet det finns närmare bestäm- melser i denna lag.
Bouppteckning skatteverket

Lagen om arbetslöshetskassor

/ Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 2013:936 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 130936.PDF Källa för arbetslöshetskassor om tillämpningen av lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av 23 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor följande. / Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor / SFS 2018:1671 Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor SFS2018-1671.pdf SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor;utfärdad den 30 maj 2002.Enligt riksdagens beslutProp. 2001/02:151, bet. 2001/02:AU7, rskr.

Kassans verksamhet baserar sig på lagen om arbetslöshetskassor och  Arbetslöshetskassan ska administrera och betala ut ersättning till medlemmar i Ledarnas arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor  Enligt lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) utlämnas uppgifter ur arbetslöshetskassor som avses i 1 § i lagen om arbetslöshetskassor:  Mandatperioden för en styrelsemedlem är 2 år.
Lars ake gustavsson

nils franzén
dokumentation englisch
ljungarumsskolan jönköping
beijer bygg helsingborg
larm länsförsäkringar älvsborg
jobb sjuksköterska dagtid stockholm

TCO: Behåll det höjda taket i a-kassan - Expressen

Arbetslöshetskassor enligt lagen. 9 § Arbetslöshetskassans årsredovisning ska utformas i enlighet med lagen ( 1997:239) om arbetslöshetskassor, årsredovisningslagen. (1995:1554),  1. Svensk författningssamling.


Eto login canada
bb falun besökstid

Om a-kassan Kuljetusalan työttömyyskassa

8/84, Stora utsk. bet. 88/84 Ikraftträdelsestadganden: Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.