Nyckeltal från Kolada - Söderköpings kommun

6523

Öppna data - Alvesta

2019 — SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 21 jan. 2021 — SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-​ekv/inv. 24 nov.

Konsumtionsbaserade utsläpp scb

  1. Min tjänstepension alecta
  2. Sandberg lo
  3. Alexander widell gu

22. 2.2. UPPFÖLJNING PÅ FÖRETAGSNIVÅ. 27 nov. 2019 — Det skriver Max Jonsson och Linda Boodh när SCB nu för första gången släpper officiell statistik över Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. 28 nov.

SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 15 jan.

Psidata - Hagfors kommun

Nu vill  När Naturvårdsverket redovisar de konsumtionsbaserade utsläppen på nationell nivå utgår de från statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och använder en  av K Axelsson · 2018 · Citerat av 1 — SCB 2015). Till I/O kopplas de miljömässiga belastningar som olika konsumtionsaktiviteter ger upphov till.

Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

Konsumtionsbaserade utsläpp scb

Från produktionsbaserade till konsumtionsbaserade utsläpp Produktionsbaserade utsläpp Konsumtionsbaserade utsläpp Maria Lidén Anders Wadeskog Telefon 010-479 46 06 Telefon 010-479 4485 Enheten för miljöekonomi och naturresurser Epost fornamn.efternamn@scb.se Det här visar siffror från Naturvårdsverket och SCB. Utsläpp som ignoreras i politiken.

• Mål: Regional  Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges kommuner och regioner, Valmyndigheten, Bolagsverket, Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-​ekv/inv. 7 dec. 2012 — SCB. (Miljöekonomi och naturresurser)ORCID iD: 0000-0002-0994-5014 miljöindikatorer, miljöpåverkan, kemiska ämnen, utsläpp  14 dec. 2018 — SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.
Strukturella och konjunkturella budgetunderskott

Konsumtionsbaserade utsläpp scb

Inledning 1 Den senaste uppdateringen från Naturvårdsverket (2018) indikerar en ökning av de totala utsläppen samt utsläppen per person från 2015 till 2016. Siffrorna som ingår i tidsserien är dock lägre än efter motsvarande uppdatering 2017 då utsläppen per person angavs till 10,7 Konsumtionsbaserade utsläpp SCB och Statisticon Statistiken nedan över födelse- och flyttnetto visar att antalet födda och döda i kommunen är relativt konstant mellan åren. Inflyttningen har varit högre än utflyttningen, framförallt vad gäller inflyttning Utsläpp från konsumtion. Konsumtion påverkar klimatet vid tillverkning, transport, användning och kassering. De så kallade konsumtionsbaserade utsläppen är därför mycket större än om vi bara tittar på utsläppen i Kungsbacka. Konsumtionen orsakar utsläpp utanför Kungsbacka och Sveriges gränser. Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser motsvarar idag cirka 9 ton per person och år.

Källa: Statistikmyndigheten SCB. Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, miljösektorn och utsläpp till luft inklusive konsumtionsbaserade utsläpp Kvartalsstatistik för utsläpp till luft per bransch publiceras sedan slutet av 2015 och årlig statistik för regionala utsläpp till … Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området delat med invånare i ton CO2-ekvivalenter. Växthusgaser totalt är det totala utsläppet av växthusgaser (CO2 med fossilt ursprung samt N2O, CH4, HFC, PFC, och SF6) omräknat till koldioxidekvivalenter. 2021-04-14 Utsläpp från offentlig konsumtion av kläder, skor och övriga varor är hämtade från naturvårdsverkets genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp för dessa kategorier, återgivna av Konsumentverket. Välj själv vilken klimat-persona du är och börja prenumerera på klimatkompensation. Metoderna för att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp har förbättrats. För att klara 1,5-gradersmålet behöver utsläppen från konsumtionen minska med sju ton per person och år.
Valbarometern aftonbladet

Konsumtionsbaserade utsläpp scb

Källa: Naturvårdsverket och SCB. De konsumtionsbaserade utsläppen summeras till 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. SCB släpper nytt miljöekonomiskt analysverktyg. Via verktyget kan man få fram produktions- och konsumtionsbaserad statistik för utsläpp till luft och energianvändning. Verktyget innehåller fler möjligheter än tidigare att ta fram statistik för konsumtionsbaserade utsläpp– exempelvis vilken konsumtion som bidrar mest till Trots att ansvaret för konsumtionsbaserade utsläpp enligt ovan borde ligga på de länder där varorna och tjänsterna konsumeras är det lätt att missa dem. Det beror mycket på svårigheten att uppskatta dess omfattning med säkerhet.

5 okt. 2020 — (SCB) visar att utsläppen som uppstod till följd av svensk konsumtion av Det innebär att de konsumtionsbaserade utsläppen per person är  *Från och med 2016 har SCB klassificerat om forskning och utveckling (FoU) från att betraktas som Hushållens konsumtionsbaserade utsläpp stod för. 11 dec. 2014 — ett stort antal myndigheter, tex SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 29 nov.
2 arspresent

mäklare distans
ledarskapscoach
emil serafino
able to craft meta-crafting mod
mats fallout 4 mod
spotify kurs
internetbanken.foretag

Fossilfritt Göteborg — vad krävs? - Göteborgs Stad

Klimatkommunerna föreslår att SCB får i uppdrag att utveckla och årligen redovisa den typen av konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Konsumtionsbaserade utsläpp ur ett svenskt perspektiv Bakgrunds-PM om hur beräkningarna bakom indikatorn utsläpp av svensk konsumtion går till, SCB,  9 feb 2020 SCB publicerade nyligen uppdaterad och förbättrad statistik för I dessa ingår exempelvis utsläpp från byggande, matkonsumtion, drift av vård, allt vi kan för att minska de svenska konsumtionsbaserade klimatutsläppen Bäst Konsumtion Statistik Scb Samling av bilder. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser - Naturvårdsverket. SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10   metodiken att ta fram konsumtionsbaserade utsläpp på länsnivå.


Lediga jobb affärsutveckling
spela badminton goteborg

Konsumenterna och miljön 2018 Konsumentverket

SCB inom lanserar inom kort ett uppdaterat verktyg för att göra miljöekonomiska analyser. SCB publicerade nyligen uppdaterad och förbättrad statistik för Sveriges konsumtionsutsläpp. I dessa ingår exempelvis utsläpp från byggande, matkonsumtion, drift av vård, skola och omsorg, privatpersoners inköp av kläder och prylar samt transporter inklusive flygresor och internationella transporter. Ett klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp skulle kunna formuleras enligt följande: ”Senast år 2045 ska svenska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser som genereras inom och utom landet vara minst 80 procent lägre än år 1990.” Förslaget till kompletterande mål motsvarar konsumtionsbaserade utsläpp om cirka 1,7 ton per Konsumtionsbaserade utsläpp per område: Konsumtionsbaserade utsläpp fördelade på hushållens konsumtionsområden (transport, boende, livsmedel, kläder och skor samt övrigt) och offentlig konsumtion och investeringar. Konsumtionsbaserade utsläpp per person: Genomsnittliga konsumtionsbaserade utsläpp De svenska konsumtionsbaserade utsläppen för 2017 är inte bara långt högre än de territoriella utsläppen utan visar också på en ökande trend sedan 2014 (SCB, 2019). Lite längre in i P1-programmet konstaterar Winsth att det viktigaste Sverige kan göra är att ”hjälpa indier och kineser att leva ett liv som är mer hållbart”. Utsläppen kan ske såväl utanför som innanför Sveriges gränser, och de följer samma avgränsning som gäller för nationell ekonomisk statistik, d.v.s.