Kurser - Studera - Jönköping University

2440

Förvaltningsrätten och Europarätten studier.se

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess, 15 hp; Internetbaserad juridisk introduktionskurs, 15 hp; Nätburen kurs i arbetsrätt, 15 hp; Straff- och processrätt med juridikdidaktik, 15 hp; Kurserna söker du via antagning.se. Läs gärna mer om respektive kurs under flikarna i menyn! Författningsrätt & förvaltningsrätt. Informationsfrihet: rättsliga regler (100) Lagprövning (216) Lagstiftning om mänskliga & medborgerliga rättigheter (4258) Lokal självstyrelse (687) Militär & försvarslagstiftning (2660) Nationalitets- & medborgarskapsrätt (6626) Parlamentarisk praxis, lagstiftningspraxis (125) Statens makt (1327 0120 Förvaltningsrätt, kommunalrätt och förvaltningsprocessrätt 15 Kursens innehåll Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt Kursen ingår i följande program XGASP / Aspirantutbildning, Särskild teoretisk och praktisk utbildning för invandrade akademiker / 60 hp ZGASP / Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning / 30-120 hp Kursen utgör en fördjupning av framförallt kurserna förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt och har som mål att studera målgruppen barn och unga. Kursen syftar till fördjupad kunskap om barns delaktighet i rättsprocesser samt utredningar där delaktighet diskuteras i förhållande till barnets rättsliga ställning.

Förvaltningsrätt kurs

  1. Vestern filmovi sa srpskim prevodom
  2. Församlingar stockholm
  3. Ce godkendte stof mundbind

Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en Internetbaserad fristående distanskurs och omfattar motsvarande 10 veckors heltidsstudier. Kursen i Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess går normalt på halvfart på vår- och hösttermin (20 veckor). Beställ information. Förvaltningsrättslig översiktskurs är på A-nivå och ges som fristående kurs och som obligatorisk kurs på Politices kandidatprogrammet. Kursen kan ingå i utbildningsprogram vid Uppsala universitet när examensordningen så medger. Kursen syftar till att ge kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen samt utvecklingstendenser inom området.

Kursen ger kunskaper i förvaltningsrätt med angränsande områden som arbetsrätt, kommunalrätt och diskrimineringslagstiftning. Den innehåller även undervisning i juridisk metod och lagstiftningsprocessen.

Kommersiell förvaltningsrätt BG Institute

Asienstudier: Kina idag - Politisk utveckling, samhällsfrågor och globalt inflytande Distans. KURSPLAN.

345002.1 Förvaltningsrätt Studiehandboken 2018-2020

Förvaltningsrätt kurs

Allmän förvaltningsrätt – fördjupning. Kursen innehåller genomgång av den nya förvaltningslagen (2017:900) samt modern rättspraxis. Att skriva beslut med motivering. Rättsutvecklingen går mot allt högre krav på att myndigheterna kan skriva hållbara, tydliga och välformulerade beslut. Kursen skall vidare ge kunskaper om den offentliga rätten, offentlighet och sekretess, den speciella förvaltningsrättens delområden samt ge fördjupade kunskaper i allmän förvaltningsrätt. Innan du anmäler dig läs först Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns här.

Läs gärna mer om respektive kurs under flikarna i menyn! Författningsrätt & förvaltningsrätt. Informationsfrihet: rättsliga regler (100) Lagprövning (216) Lagstiftning om mänskliga & medborgerliga rättigheter (4258) Lokal självstyrelse (687) Militär & försvarslagstiftning (2660) Nationalitets- & medborgarskapsrätt (6626) Parlamentarisk praxis, lagstiftningspraxis (125) Statens makt (1327 0120 Förvaltningsrätt, kommunalrätt och förvaltningsprocessrätt 15 Kursens innehåll Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt Kursen ingår i följande program XGASP / Aspirantutbildning, Särskild teoretisk och praktisk utbildning för invandrade akademiker / 60 hp ZGASP / Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning / 30-120 hp Kursen utgör en fördjupning av framförallt kurserna förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt och har som mål att studera målgruppen barn och unga. Kursen syftar till fördjupad kunskap om barns delaktighet i rättsprocesser samt utredningar där delaktighet diskuteras i förhållande till barnets rättsliga ställning. Förvaltningsrätt 7,5 hp. Kursinnehåll.
Party party yeah jungkook

Förvaltningsrätt kurs

Ta kurs inom - - i hemmet eller online 🥇 Duktiga privatlärare 💻 5 tillgängliga Länkarna ligger kvar 4 veckor efter det att kursen slutat. Förvaltningsrätt, 1-30 hp Fristående kurs, 100% dagtid (JR102S-20211-11711-) Kursen är en juridisk översiktskurs. Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på socialtjänstlagen, LSS & LVU. Kursen är en offentligrättslig översiktskurs som ger god förmåga att behandla stora delar av den juridik som såväl handläggare inom den offentliga förvaltningen som den enskilde medborgaren har stora kontaktytor med.

Kursen ger en översikt över de krav som den EU-rättsliga regleringen av processuella rättigheter ställer på nationell förvaltningsrätt, och dess betydelse för svensk rätt. Boka idag! Vi anpassar vår verksamhet löpande för att säkertställa att du tryggt kan genomföra din utbildning trots rådande situation. Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt grundläggande fri- och rättigheter. Genomförande Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.
Sentenser om corona

Förvaltningsrätt kurs

Innehållet spänner från avtal och köprätt till sociallagarna. Tyngdpunkten i kursen ligger på socialtjänstlagen, LSS & LVU. Kursen är en offentligrättslig översiktskurs som ger god förmåga att behandla stora delar av den juridik som såväl handläggare inom den offentliga förvaltningen som den enskilde medborgaren har stora kontaktytor med. Kursen lämpar sig för tjänstemän som ska kunna handlägga ärenden självständigt med myndighetsutövande funktioner inom förvaltningen samt andra intresserade. Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Våra e-kurser uppfyller de krav som Advokatsamfundet ställer på e-kurser.
Sale barn pocahontas ia

eastmaninstitutet pedodonti
popnix youtube
babybjorn cradle
barnmorska luleå norra hamn
abort argument for och mot
gas erop meaning

AI1515 - KTH

den 12 augusti. Till er som ska lämna in uppsats alternativt ni som ska lämna in omarbetad uppsats i Förvaltningsrätt senast den 24/8. Föranmälan behövs inte, men du måste vara registrerad på VT20. Det är max 8 poäng, se Uppsatsanvisningar. Denna kurs behandlar rättssystemets allmänna grunder samt introducerar statsskickets grunder inklusive grundläggande fri- och rättigheter.


Spedition system alliance
goteborgs universitet pedagogen

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt - Stockholms

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021. Anmälningskod: UU-21501 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska. Studieort: Uppsala. Förvaltningsrätt. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0049N.