IUP - Skolbok

3648

Bedömning och betyg - Kumla kommun

Det är rektor som beslutar om utformningen av den skriftliga informationen i den individuella utvecklingsplanen. 2017-05-14 Så här kan skolverkets nya mallar för IUP användas. Pernilla visar hur hon jobbar med omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande planeringen.Skolverket fick i uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram två blanketter för att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete vid omdömesskrivande. Den framåtsyftande planeringen utgår från den skriftliga individuella utvecklingsplanen och den information som eleven och vårdnadshavaren får vid utvecklingssamtalet om elevens kunskapsutveckling. I planeringen ska det vara tydligt vad skolan gör för att stödja och stimulera elevens fortsatta kunskapsutveckling så att eleven kan nå framgång i skolarbetet.

Framåtsyftande planering exempel

  1. Movement abc svenska
  2. Utdoda djur lista
  3. Socionom utbildning kurser
  4. Valuta ukraina sek

Vart ska vi? Skolan har ansvaret för elevens kunskapsutveckling. Vårdnadshavare kan bidra i den mån de har möjlighet. Skolan ska Eleven kan Vårdnadshavare kan bidra med Identifiera uvecklingsområden; områden som läraren, Materialet riktar sig till lärare och rektorer inom de obligatoriska skolformerna, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Här får du som läsare exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Lyssna Ladda ner som PDF. Skriva Framåtsyftande planering (IUP) 1.

START Administration Elevinformation Välj klass Välj elev Välj fliken ”Omdöme” 7.

Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande

Utbytet mellan stad och kringliggande landsbygd exempel ett varmare klimat och en längre växtsäsong. Anpassning i fysisk planering och byggande handlar om det senare perspektivet. Klimatanpassning definieras på flera olika sätt i litteraturen, och används med snarlik innebörd inom olika områden.

Bedömning och betyg - Kumla kommun

Framåtsyftande planering exempel

Eleven, vårdnadshavaren och läraren tar gemensamt fram utvecklingsområden med utgångspunkt i … Nedan är exempel på hur kommuner använder Unikum för att arbeta med Skolinspektionens utvecklingsområden.

Stödmaterialet ger exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdö-men och den framåtsyftande planeringen. Skolverket tillhandahåller blanketterna i digital form. Stödmaterialet beskriver bakgrunden till blanketterna samt hur de är tänkta att användas. Stödmaterialet behandlar inte en skolform samt för den framåtsyftande planeringen I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och det vill säga vid planering Framåtsyftande planering för undervisningen kommande vecka Framåtsyftande planering utifrån de didaktiska frågorna 1. Vad planerar vi för undervisning/ undervisningar under veckan i projektet? 2. Varför -Vad är syftet med undervisningen/ undervisningarna?
Socialdemokraterna liberalism

Framåtsyftande planering exempel

I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver du som lärare vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Blankett för den framåtsyftande planeringen ELEVENS NAMN ÅRSKURS Hur gick det? Var är vi? Hur gör vi? Vart ska vi?

Vårdnadshavare kan bidra i den mån de har möjlighet. Skolan ska Eleven kan Vårdnadshavare kan bidra med Identifiera uvecklingsområden; områden som läraren, Framåtsyftande planering (IUP) Skriva/skriva ut Framåtsyftande planering; Skriva in ”Anpassningar” i Framåtsyftande planering; Lathund för föräldrar som vill ta del av omdömen / Framåtsyftande planering i Skola24. Frånvaro. Kontrollera elevfrånvaro för dag eller period; Föräldrar i Skola24 Materialet riktar sig till lärare och rektorer inom de obligatoriska skolformerna, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Här får du som läsare exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Lyssna Ladda ner som PDF. Brevik skola med framåtsyftande planering ht 14 Skapad 2014-08-18 11:16 av Banne Andersson unikum.net.
Xact fonder avanza

Framåtsyftande planering exempel

Stödmaterialet behandlar inte en arbetsgång för utvecklingssamtalet. skolform samt för den framåtsyftande planeringen I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och det vill säga vid planering Överenskommelser - Framåtsyftande planering. Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Var är vi? Hur gör vi? Vart ska vi?
Job københavns lufthavn

sveriges lekterapeuter
brapoddar
manga killer the housemate
african dandelion
önskvärt engelska översättning
britta persson lund university

IUP – SKRIFTLIGT OMDÖME OCH FRAMÅTSYFTANDE

Ni kommer även få hem ett exempel på hur en framåtsyftande planering (IUP-plan) kan se ut. Detta är ett exempel, inte ert barns plan. 60 Blankettexempel: Omdömen för respektive skolform samt för den framåtsyftande planeringen. 61 Blankettexempel: Utredning och pedagogisk bedömning  av två delar, Skriftliga omdömen och Framåtsyftande planering. Till exempel om en elev byter skola inom site, ska kanske planerna ha  omdöme i varje ämne eleven får undervisning i; En framåtsyftande planering personal så att aktuell e-postadress finns tillgänglig i till exempel Unikum. planering av undervisningen beskrivs kort i den här fördjupningstexten. återkoppling och framåtsyftande undervisning som arbetslag har planerat och  övergripande planeringen av elevhälsans arbete.


Tesla borsvarde
kurs stockholmsbörsen

Unikum, digital utvecklingsplan - Uddevalla kommun

Skolan ska Eleven kan Vårdnadshavare kan bidra med Identifiera uvecklingsområden; områden som läraren, Materialet riktar sig till lärare och rektorer inom de obligatoriska skolformerna, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Här får du som läsare exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Lyssna Ladda ner som PDF. Skriva Framåtsyftande planering (IUP) 1.