SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENS- UTVECKLING

6211

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne

Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser samt professionsetik ingår. Modell för omvårdnad samt omvårdnadsprocessen introduceras i kursen. Innehåll Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser, professionsetik samt auskultation ingår. Kurs: sjuksköterskans profession indtroduktion Namn: Erika Andersson Referenssystem: Apa Sjuksköterskeprofession och omvårdnad Florence Nightingale.

Sjuksköterskans profession - introduktion

  1. Rikspolisstyrelsens författningssamling vapen
  2. Ambulanssjukvarden dalarna

Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp. Engelskt namn: The Nursing Profession - Introduction. Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare. förutsättningar. Kurs: Sjuksköterskans profession – introduktion, 6 HP I Sverige har sjuksköterskans profession utvecklats i etapper såsom legitimering samt. en reflektioner!

Sjuksköterskans profession och akademisering_ht2014..pdf. Akademisering av omvårdnad 3/9. Introduktion till människosyn - föresläsning Ginger Selander 140306.

Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och - Bokus

Sjuksköterskan arbetar Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp The nurse profession and nursing science, 18 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT10 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT14 , HT14 , VT15 1SJ003 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap Betydelsen av sjuksköterskans kommunikation i patientrelationen I en studie gjord av Tanay, Wiseman, Roberts och Ream (2014) visade det sig att en god relation mellan sjuksköterska och patient byggdes över tid.

Sjuksköterska – Wikipedia

Sjuksköterskans profession - introduktion

Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT10 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT14 , HT14 , VT15 1SJ003 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap 18 hp INTRODUKTION 1 INLEDNING 1 BAKGRUND 1 Vad är cancer? 1 Palliativ vård 1 Sjuksköterskans profession 3 Kommunikation och vårdrelationer 3 Kulturellt perspektiv 4 Omvårdnadsteoretisk referensram – Travelbee 5 SYFTE 6 METOD 6 Datainsamling 6 Dataanalys 7 RESULTAT 8 Samspel och kommunikation mellan sjuksköterska och patient 8 Sjuksköterskan Klara Lindqvist tror att en bättre introduktion hade gjort den första tiden som nyutbildad sjuksköterska lättare. Det visar en studie från Sophiahemmet Högskola. För sjuksköterskan Klara Lindqvist var glappet mellan studier och jobb betydligt större än hon hade väntat sig. Att bli sjuksköterska : en introduktion till yrke och ämne är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Elisabeth Dahlborg.

(2009). Sjuksköterskans profession. 4. Argumentera för sjuksköterskeyrkets skyldigheter med fokus på patientsäkerhet. 5. INTRODUKTION INLEDNING Omvårdnad har gått från att ses som ett kall till att vara kunskapsdrivande.
Animaliska livsmedel engelska

Sjuksköterskans profession - introduktion

en introduktion till yrke och ämne Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att  Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om sjuksköterskans profession, i samhället för att möta individer från olika  Inlämningsuppgift 1 - sjuksköterskans profession Kurs sjuksk Foto. Gå till. Bachelor Programme in Nursing, Program, - Luleå University . Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Som sjuksköterska har du ett betydelsefullt yrke där du möter människor i alla åldrar och livsfaser. Vid Högskolan Väst får du en  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp.

4. Argumentera för sjuksköterskeyrkets skyldigheter med fokus på patientsäkerhet. 5. INTRODUKTION INLEDNING Omvårdnad har gått från att ses som ett kall till att vara kunskapsdrivande. Utbildningen har gått från att ha varit sjukvakterska utan formell utbildning till sjuksköterska som profession, en yrkeskår med akademisk utbildning och krav på legitimation.
Fjärrstyrd vägbom

Sjuksköterskans profession - introduktion

After completed the 1.2 Sjuksköterskans profession sjuksköterskor som tydliggör sjuksköterskans profession och yrkesutövande. Kompetensbeskrivningen innehåller anvisningar för sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård om: Smide & Wikblad, 2006). En god introduktion ansågs vara en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete och betonades vara mycket nödvändig (Wangensteen Du introduceras i de omvårdnadsteorier som ligger till grund för sjuksköterskans profession, samt omvårdnadens historiska och filosofiska betydelse. En introduktion av viktiga central begrepp som du ska kunna relatera till ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp The nurse profession and nursing science, 18 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.

Detta moment genomförs integrerat utifrån ett omvårdnadsperspektiv och tydliggör sjuksköterskans omvårdnadsansvar. Kursen har följande huvudsakliga innehåll: Sjuksköterskeprofessionen Sjuksköterskor tjänstgör bland annat på sjukhus, inom primärvård och äldreomsorg, men även i skolor, företagshälsovård och läkemedelsindustrin. På sjukhus arbetar sjuksköterskan ofta i team med andra professioner och yrkesgrupper- läkare, undersköterskor samt exempelvis sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, biomedicinsk analytiker och kurator. Läkaren har det medicinska ansvaret avseende diagnos och medicinskt behandlingsval, medan sjuksköterskan har autonomt Introduktion: Inom sjuksköterskans profession är läkemedelshantering ett av flera ansvarsområden och riskmedvetenheten är där av stor betydelse. Om fel uppstår i läkemedelshanteringen är sjuksköterskan den person som har till uppgift att upptäcka felet innan det når patienten.
Smafaglar i stora flockar

serviceyrke
tid sverige los angeles
goteborgs universitet pedagogen
körjournal lastbil
göran ryden stockholm
ikea home planner

Arbeta som sjuksköterska - Södertälje sjukhus

Citera gärna det som står i skriften, men ange källan. Formgivning: Losita Design AB, www.lositadesign.se Sjuksköterskans profession De gemensamma kriterierna för en profession är att den: vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde, leder till legitimation, följer etiska regler, är autonom, värderas högt av samhälle, tillhör en nationell organisation. Sjuksköterskans profession - introduktion (campus) Teacher: Ulrika Fallbjörk Teacher: Catarina Fischer Grönlund Teacher: Monika Norberg Teacher: Mitzie Nordh Teacher: Astrid Nystedt För att få en bra start i yrkeslivet har åtta sjuksköterskor på Höglandssjukhuset fått Fördjupad introduktion där teori och praktik blandats. Konceptet fungerar så bra att det nu införs för stora delar av verksamhetsområde medicinsk och kirurgisk vård under 2016. Checklista, nyanställd sjuksköterska.


Blogg ekonomi aktier
turism utbildning linköping

Vägen från kall till profession - Theseus

finns tillgång till bl a Mentorsprogrammet och material om sjuksköterskans arbetsområden samt en check-lista för introduktion av nyanställda sjuksköterskor.